ЖД Дом на Марата

Адрес:
г. Калининград, ул. Марата, д.1
Застройщик:
ГК «КСК»

15